Wydawnictwo Bajka - Polnische Bücher

Wydawnictwo Bajka - Polnische Bücher 

Szanowni Państwo!

 

Bajka to koncept byłych redaktorów naczelnych Świerszczyka i Misia – czasopism, na których wychowały się trzy pokolenia Polaków. Wielu z naszych autorów i ilustratorów współpracuje (lub współpracowało) z tymi pismami.

Wydawnictwo debiutowało jesienią 2009 roku, wprowadzając na rynek kilkanaście premierowych tytułów. Dziś w naszym katalogu jest ich ponad sto! W tym serie wydawnicze dla dzieci w różnym wieku.

Od początku specjalizujemy się w polskiej literaturze dziecięcej z najwyższej półki. Bajki z Bajki to książki znakomicie napisane, pięknie ilustrowane i bardzo starannie wydane. Dopracowane redakcyjnie i wydrukowane z wykorzystaniem najlepszych materiałów. Uważamy, że nie można oszczędzać na jakości, zwłaszcza gdy dotyczy to dzieci.

Nasze publikacje doceniają różne gremia jurorskie. Bajka jest laureatką wielu nagród, między innymi Najlepszej Książki Dziecięcej „Przecinek i Kropka” w konkursie Empiku (aż ośmiokrotnie!), Książki Roku Polskiej Sekcji IBBY, Dużego Donga czy Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Nasze tytuły regularnie trafiają na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej oraz na międzynarodową listę Białych Kruków Internationale Jugendbibliothek w Monachium (największy w Europie ośrodek badawczy nad książką dla młodego czytelnika).

Chcielibyśmy, aby sięgając po bajkę z Bajki, rodzice mieli pewność, że to dobry wybór. Tworzymy książki z pasją, indywidualizmem i humorem. Dzięki temu ich lektura sprawia frajdę i dzieciom, i dorosłym. Dbamy, aby były nie tylko zabawne, ale i mądre. Nasze książki traktują o sprawach istotnych dla dziecka, pomagają w poznawaniu i oswajaniu świata, uczą myśleć i rozwijają wyobraźnię. Budują system wartości małego człowieka oparty na szacunku do innych, kształtują kulturę uczuć i obyczaje. Troszczymy się, aby były piękne, wzbogacały słownictwo i rozwijały poczucie estetyki najmłodszych. Bo wiemy, że KULTURA ZACZYNA SIĘ OD DZIECKA.

 

Katarzyna Szantyr-Królikowska
Redaktor naczelna

„To idealne książki środka, utrzymane na bardzo wysokim poziomie, pełne ciepła i osadzone w polskiej tradycji literatury dla dzieci, a przy tym bezpieczne dla tych, którzy nie zachwycają się awangardową sztuką współczesną i nie chcą rozmawiać ze swoimi latoroślami o meandrach seksualności ani eksplorować tematu tabu. Właśnie te cechy sprawiają, że Bajka zbiera laury branżowe, wygrywa plebiscyty czytelnicze i co najważniejsze, łagodnie i kompetentnie wprowadza maluchy w świat literatury i sztuki”.
Anna Brzezińska,
pisarka, felietonistka
„Wysokich Obcasów Extra”,
współpracuje z „Polityką”

Meine Damen und Herren!

 

Bajka ist ein Konzept der ehemaligen Chefredakteure von Świerszczyk und Miś - Zeitschriften, mit denen drei Generationen von Polen aufgewachsen sind. Viele unserer Autoren und Illustratoren arbeiten (oder haben gearbeitet) mit diesen Zeitschriften zusammen.

Der Verlag debütierte im Herbst 2009 mit mehr als einem Dutzend Premierentiteln. Heute gibt es mehr als hundert davon in unserem Katalog! Dazu gehört auch die Veröffentlichung von Serien für Kinder aller Altersgruppen.

Von Anfang an haben wir uns auf polnische Kinderliteratur der Spitzenklasse spezialisiert. Fairy Tales from Fairy Tales sind Bücher, die hervorragend geschrieben, wunderschön illustriert und sehr sorgfältig veröffentlicht sind. Redaktionell veredelt und mit den besten Materialien gedruckt. Wir sind der Meinung, dass man nicht an der Qualität sparen darf, vor allem nicht, wenn es um Kinder geht.

Unsere Veröffentlichungen werden von verschiedenen Jurys gewürdigt. Bajka hat viele Preise gewonnen, darunter das beste Kinderbuch "Przecinek i Kropka" im Empik-Wettbewerb (gleich achtmal!), das Buch des Jahres der polnischen Sektion von IBBY, den Big Dong oder den Literaturpreis der Hauptstadt Warschau. Unsere Titel erscheinen regelmäßig auf der Schatzliste des Kinderbuchmuseums und auf der Liste des Weißen Raben der Internationalen Jugendbibliothek in München (Europas größtem Forschungszentrum für Bücher für junge Leser).

Wir möchten, dass die Eltern sicher sein können, dass sie die richtige Wahl treffen, wenn sie zu einem Märchenbuch greifen. Wir gestalten Bücher mit Leidenschaft, Individualität und Humor. Das macht sie für Kinder und Erwachsene gleichermaßen lesenswert. Wir sorgen dafür, dass sie nicht nur unterhaltsam, sondern auch klug sind. Unsere Bücher behandeln Themen, die für Kinder wichtig sind, helfen ihnen, die Welt zu erforschen und zu beherrschen, lehren sie zu denken und ihre Fantasie zu entwickeln. Sie bauen das Wertesystem eines jungen Menschen auf, das auf dem Respekt für andere beruht, und prägen die Kultur der Gefühle und der Bräuche. Wir sorgen dafür, dass sie schön sind, den Wortschatz bereichern und den Sinn für Ästhetik bei den Jüngsten entwickeln. Denn wir wissen, dass KULTUR vom Kind ausgeht.

 

Katarzyna Szantyr-Królikowska
Chefredakteur

"Es handelt sich um ideale Bücher für die Mittelstufe, die ein hohes Niveau haben, voller Wärme sind und in der polnischen Tradition der Kinderliteratur wurzeln. Gleichzeitig sind sie sicher für diejenigen, die nicht von avantgardistischer zeitgenössischer Kunst begeistert sind und mit ihren Kindern nicht über die Mäander der Sexualität sprechen oder Tabus erforschen wollen. Es sind diese Qualitäten, die Fairy Tale zu einem von der Fachwelt hochgelobten Buch machen, das Leserwahlen gewinnt und vor allem Kleinkinder behutsam und kompetent an die Welt der Literatur und Kunst heranführt".
Anna Brzezińska,
Schriftsteller, Kolumnist
von "Wysokie Obcasy Extra",
arbeitet mit "Polityka" zusammen.