Impressum

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

 
Christoph Winczura
Onlineshop
Am Beverbach 2 A
52066 Aachen
Niemcy
Telefon: 01789697910
E-mail: info@polski-supermarket.de
VAT UE.: DE183356931
 
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Od 08.04.2021 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.