Wydawnictwo Skrzat - Polnische Bücher

Wydawnictwo Skrzat - Polnische Bücher 

Wydawnictwo Skrzat – krakowskie wydawnictwo, które specjalizuje się głównie w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. W swojej ofercie ma zarówno klasykę polskiej i światowej poezji oraz prozy dla dzieci, jak i książki autorów współczesnych. Dla najmłodszych oferuje książki edukacyjne.

Wydawnictwo Skrzat zostało założone przez Stanisława Porębskiego w 1994 roku w Krakowie. Stanisław Porębski swoją działalność na rynku księgarsko-wydawniczym rozpoczął w 1990 roku od prowadzenia księgarni przy ul. Prądnickiej 77. Księgarnia istnieje do dzisiaj. Pierwszą publikacją wydawnictwa była książka edukacyjna „Uczymy się pisać literki”.

W ofercie Wydawnictwa Skrzat znaleźć można klasykę prozy i poezji dla dzieci, opowieści, baśnie, legendy; tytuły dla młodzieży i dorosłych, książki pióra zarówno współczesnych pisarzy, jak też autorów debiutujących.

Nakładem Wydawnictwa Skrzat ukazały się książki m.in. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Karola Dickensa, Edith Nesbit, Lucy Maud Montgomery. Nie brakuje także pozycji na licencjach zagranicznych przetłumaczonych na język polski.

Znaczną część oferty zajmują książki polskich autorów, którzy debiutowali w Wydawnictwie Skrzat, m.in. Rafał Klimczak autor serii: „Nudzimisie”, „Poznaję Świat i Kropka” czy Anna Potyra autorka serii „Zuzia i dobre wróżki”.

Wydawnictwo Skrzat wydaje także książki kartonowe przeznaczone dla najmłodszych, pomoce szkolne i lektury z opracowaniem, a także pozycje edukacyjne dla dzieci w wieku 2 – 10 lat, m.in. serie: „Uczymy się”; „Akademia”; „Elementarz”, „Sekrety”.

W propozycjach wydawnictwa można znaleźć również książki do pracy terapeutycznej z zakresu logopedii dla dzieci  – serie: „Akademia Wzorowej Wymowy”, „Rymowanki i Wierszyki do Języka Gimnastyki”.

Uzupełnieniem oferty Wydawnictwa Skrzat są książki z ćwiczeniami, zagadkami i naklejkami przeznaczone do kreatywnej i twórczej zabawy, bloki rysunkowe oraz kolorowanki, m.in.: „Wesołe zabawy dla mądrych i ciekawych”, „Zabawy z Filipkiem”, serie: „Wyczaruj”; „Ja sam!”; „Trening Twórczego Myślenia”.

Skrzat Publishing House - ein in Krakau ansässiger Verlag, der sich hauptsächlich auf Kinder- und Jugendliteratur spezialisiert hat. Das Angebot umfasst sowohl Klassiker der polnischen und internationalen Poesie und Prosa für Kinder als auch Bücher von zeitgenössischen Autoren. Für die Jüngsten gibt es pädagogische Bücher.

Der Verlag Skrzat wurde 1994 von Stanisław Porębski in Krakau gegründet. Stanisław Porębski begann seine Tätigkeit auf dem Buch- und Verlagsmarkt im Jahr 1990 mit dem Betrieb einer Buchhandlung in der Prądnicka-Straße 77, die bis heute besteht. Die erste Veröffentlichung des Verlags war ein Lehrbuch mit dem Titel "Uczymy się pisać literki" (Wir lernen, Buchstaben zu schreiben).

Im Angebot von Wydawnictwo Skrzat finden Sie Klassiker der Prosa und Lyrik für Kinder, Erzählungen, Märchen, Legenden; Titel für Jugendliche und Erwachsene, Bücher von zeitgenössischen Schriftstellern und Debütanten.

Der Verlag Skrzat hat unter anderem Bücher von Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Aleksander Fredro, Karol Dickens, Edith Nesbit und Lucy Maud Montgomery veröffentlicht. Auch an Artikeln mit ausländischen Lizenzen, die ins Polnische übersetzt wurden, herrscht kein Mangel.

Ein großer Teil des Angebots besteht aus Büchern polnischer Autoren, die bei Wydawnictwo Skrzat debütierten, wie z. B. Rafał Klimczak, Autor der Serie: "Nudzimisie", "Poznaję Świat i Kropka" oder Anna Potyra, Autorin der Serie "Zuzia i dobre wróżki".

Der Verlag Skrzat veröffentlicht auch Pappbücher für die Jüngsten, Schulhilfen und Lektüren mit Ausarbeitung, sowie pädagogische Artikel für Kinder von 2 - 10 Jahren, z.B. die Serie: "Wir lernen"; "Akademie"; "Fibel", "Geheimnisse".

Zu den Vorschlägen des Verlags gehören auch Bücher für die therapeutische Arbeit im Bereich der Logopädie für Kinder - Reihe: "Akademie für vorbildliche Aussprache", "Reime und Gedichte zur Sprachgymnastik".

Ergänzt wird das Angebot von Wydawnictwo Skrzat durch Bücher mit Übungen, Rätseln und Aufklebern für kreatives und fantasievolles Spielen, Zeichenblöcke und Malbücher, z.B. "Lustige Spiele für kluge Kinder": "Fröhliche Spiele für Schlaue und Neugierige", "Spaß mit Filipek", Serie: "Beschwören"; "Ich allein!"; "Kreatives Denktraining".